GKS Kablo

GKS Kablo

Enerji kabloları ve data kabloları üretimi yapan firmamız ISO 9001, TS 18001, ISO14001 standartları doğrultusunda ,
Deneyim ve bilgi birikimini kullanarak , yüksek kalitede ürün sunarız,
Faaliyetlerimizi ilgili , uygunluk yükümlülüklerini yerine getiririz,
Çalışanlarımızı eğitimlerle , ilgili tarafları bilinçlendirerek yönetim sistemlerine dahil ederiz, Tehlikelerin yönetimini, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlarız.
Yaşam döngüsü mantığıyla , kirliliğin önlenmesi, atıkları kaynağında önlemeyi, geri kazanmayı değilse bertaraf etmeyi uygularız.
Doğal kaynakların optimal kullanımını sağlarız,
Müşteri odaklı olup, müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlar ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele alırız,
Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı sağlarız,
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları tanımlar, değerlendirir, izler ve gerektiğinde aksiyonlar alırız, sürekli gelişmeye destek oluruz

Misyonumuz; Kablo sektöründeki müşterilere ÇÖZÜMLER sunan , sektöre YÖN VEREN firma olmak.

Vizyonumuz, Müşterilerimize KUSURSUZ ürün sunmak, çalışanlarımızı sektöründe en üst seviyede eğitimli hale getirmek.

  • Enerji Kabloları
  • Fiber Optik Kablolar
  • Bakır İletkenli Kablolar
  • Fişli Kablolar
  • PVC Granül
  • Data/Lan Kabloları